Śledź nas na:Ustrój RP

Ustrój polityczny jest to całokształt zasad określających polityczną tj. państwową organizację społeczeństwa.

Na ustrój polityczny składają się zasady regulujące

-podmiot władzy najwyższej

-sposób powoływania podstawowych organizacji państwowych i ich organizacji

-sposób powoływania władzy przez suwerena

-zakres działania aparatu państwowego wobec społeczeństwa

-zasadnicze kierunki aktywności państwa celem władzy państwowej(polityka państwa w szczególnych dziedzinach życia społecznego)

-podstawowe metody działania aparatu państwowego

Zasady ustroju politycznego i gosp.

-zasada suwerenności narodu

-zasada demokratycznego państwa prawnego

-zasada praworządności

-zasada zapewnienia wolności i praw człowieka i obywatela

-zasada trójpodziału władzy

-zasada pluralizmu politycznego

-zasada samorządu terytorialnego

-zasada decentralizacji władzy publicznej

-zasada społecznej gospodarki rynkowej

-zasad wolności gospodarczej

-zasada ochrony własności i prawa do dziedziczenia

 Zobacz także