Śledź nas na:

Prawo konstytucyjne - Artykuły

  • liczba prac:

Ustrój RP

Ustrój polityczny jest to całokształt zasad określających polityczną tj. państwową organizację społeczeństwa.

Konstytucja jako ustawa zasadnicza

Konstytucja z łac. Konstituere- urządzać, ustanawiać. W XVIII wieku Monteskiusz użył sformułowania constitucjo na oznaczenie -całokształtu środowiska geograficznego(właściwości tego środowiska) w związku z panującym ustrojem politycznym -faktycznego ustroju państwa -podstawowych zasad ustroju